Geodezinių ir kadastrinių matavimų įmonių paieška

Detaliųjų planų rengimas Kaune.

Detaliųjų planų rengimo paslaugas Kaune atlieka šios įmonės:

Detalieji planai.

Detalieji planai priskiriami kompleksinio teritorijų planavimo dokumentams, rengiamiems vietovės lygmeniu.
Detalieji planai rengiami vadovaujantis aukštesnio teritorijų planavimo lygmens patvirtintais teritorijų planavimo dokumento sprendiniais.
Detaliųjų planų rengimą organizuoja savivaldybės administracijos direktorius. Fiziniai asmenys, juridiniai asmenys ar jų padaliniai, kitos organizacijos ar jų padaliniai turi iniciatyvos teisę ir gali Vyriausybės nustatyta tvarka ir sąlygomis teikti savivaldybei pasiūlymus dėl detaliųjų planų rengimo, keitimo, koregavimo ir (ar) finansavimo.
Detalieji planai rengiami savivaldybės lėšomis, jeigu dėl detaliųjų planų rengimo finansavimo nesusitariama kitaip pagal planavimo iniciatoriaus ir savivaldybės tarpusavio sutartį, taip pat gali būti panaudotos Europos Sąjungos lėšos.
Detalieji planai rengiami savivaldybių ar savivaldybių dalių, jeigu jie parengti, bendruosiuose planuose nustatytose urbanizuotose ir urbanizuojamose teritorijose, kai numatomas teritorijos vystymas ir (ar) keičiamas teritorijos naudojimo reglamentas. Detalieji planai nerengiami Teritorijų planavimo įstatymo 17 straipsnio 4 dalyje nurodytais atvejais.
Detaliųjų planų objektai: esamos arba naujai planuojamos miestų ir miestelių dalys, jų kvartalai ir esamos arba naujai planuojamos kaimų kompaktiškai užstatytos teritorijos, jų kvartalai.
Planavimo organizatorius nustato konkrečius planavimo tikslus, vadovaudamasis Teritorijų planavimo įstatymo 3 straipsnio 2 dalies nuostatomis.
Detalieji planai pradedami rengti savivaldybės administracijos direktoriui priėmus sprendimą dėl detaliojo plano rengimo pradžios ir planavimo tikslų.
Detalųjį planą sudaro:
1. aiškinamasis raštas (tekstinė dalis, kurioje aprašomi planavimo tikslai, uždaviniai, apibūdinama esama būklė, paaiškinami koncepcijos ir detaliojo plano sprendiniai);
2. brėžiniai (esamos būklės įvertinimo, koncepcijos, detaliojo plano konkrečių sprendinių brėžiniai);
3. procedūrų dokumentai:
3.1. planavimo organizatoriaus sprendimas dėl detaliojo plano pradžios ir tikslų;
3.2. planavimo darbų programa;
3.3. planavimo sąlygos;
3.4. planavimo organizatoriaus rašytinis pritarimas koncepcijai, jei ji buvo rengta;
3.5. SPAV ataskaita, jei buvo atliekamas SPAV;
3.6. nepriklausomo profesinio vertinimo išvada dėl koncepcijos, jei planavimo darbų programoje numatyta vertinimą atlikti;
3.7. visuomenės dalyvavimo ataskaita;
3.8. Teritorijų planavimo komisijos posėdžio protokolas;
3.9. teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančios institucijos detaliojo plano patikrinimo aktas.
Detaliųjų planų rengimo procesą sudaro trys etapai:
1. parengiamasis;
2. rengimo;
3. baigiamasis.
Kiekviena detaliojo plano rengimo stadija gali būti pradedama, tik užbaigus ankstesniąją. Rengimo proceso metu planavimo organizatorius turi pritarti kiekvieno etapo sprendiniams.
Detaliųjų planų rengimas Kaune
Geodeza UAB
Baltaragio g. 27-26, Kaunas Tel. +370 678 37282
uab.geodeza@gmail.com http://www.geodeza.lt

Geomastas UAB
Karaliaus Mindaugo pr. 29, Kaunas Tel. +370 37 759011
arvydas@geomastas.lt http://www.geomastas.lt

Struktūrinė erdvė UAB
S. Žukausko g. 2D-406, Kaunas Tel. +370 603 42816
strukturine.erdve@gmail.com http://www.strukturineerdve.lt/

Geoera UAB
Savanorių pr. 287-413, Kaunas Tel. +370 618 52585
info@geoera.lt http://www.geoera.lt

Archigroup Lt UAB
Kęstučio g. 36, Kaunas Tel. +370 646 99540
info@archigroup.lt http://archigroup.lt/paslaugos/

Ardela MB
L. Sapiegos g. 12, Kaunas Tel. +370 614 63881
ardelamb@gmail.com

E.Nacevičiaus firma
Liepų g. 28-25, Garliava, Kauno r. sav. Tel. +370 37 393209
edmeta@gmail.com

Toposfera UAB
Raudondvario pl.150-215,Kaunas Tel. +370 687 24228
info@toposfera.lt http://www.toposfera.lt/

Žemės matavimai UAB
Aukštaičių g. 9, Kaunas Tel. +370 675 77777
zemesmatavimai@gmail.com

Geoma LT UAB
K.Donelaičio g. 33-106a, Kaunas Tel. +370 672 12249, 8 37 208097
info@geoma.lt http://www.geoma.lt

Mato forma MB
Raudondvario pl. 164A-307, Kaunas Tel. +370 686 93198
antanas.stepulaitis@gmail.com http://matoforma.lt

Geometra UAB
Taikos pr. 88A, Kaunas Tel. +370 652 80604
info@geometra.lt http://www.geometra.lt