Geodezinių ir kadastrinių matavimų įmonių paieška

Detaliųjų planų rengimas Vilniuje.

Detaliųjų planų rengimo paslaugas Vilniuje atlieka šios įmonės:

Detalieji planai.

Detalieji planai priskiriami kompleksinio teritorijų planavimo dokumentams, rengiamiems vietovės lygmeniu.
Detalieji planai rengiami vadovaujantis aukštesnio teritorijų planavimo lygmens patvirtintais teritorijų planavimo dokumento sprendiniais.
Detaliųjų planų rengimą organizuoja savivaldybės administracijos direktorius. Fiziniai asmenys, juridiniai asmenys ar jų padaliniai, kitos organizacijos ar jų padaliniai turi iniciatyvos teisę ir gali Vyriausybės nustatyta tvarka ir sąlygomis teikti savivaldybei pasiūlymus dėl detaliųjų planų rengimo, keitimo, koregavimo ir (ar) finansavimo.
Detalieji planai rengiami savivaldybės lėšomis, jeigu dėl detaliųjų planų rengimo finansavimo nesusitariama kitaip pagal planavimo iniciatoriaus ir savivaldybės tarpusavio sutartį, taip pat gali būti panaudotos Europos Sąjungos lėšos.
Detalieji planai rengiami savivaldybių ar savivaldybių dalių, jeigu jie parengti, bendruosiuose planuose nustatytose urbanizuotose ir urbanizuojamose teritorijose, kai numatomas teritorijos vystymas ir (ar) keičiamas teritorijos naudojimo reglamentas. Detalieji planai nerengiami Teritorijų planavimo įstatymo 17 straipsnio 4 dalyje nurodytais atvejais.
Detaliųjų planų objektai: esamos arba naujai planuojamos miestų ir miestelių dalys, jų kvartalai ir esamos arba naujai planuojamos kaimų kompaktiškai užstatytos teritorijos, jų kvartalai.
Planavimo organizatorius nustato konkrečius planavimo tikslus, vadovaudamasis Teritorijų planavimo įstatymo 3 straipsnio 2 dalies nuostatomis.
Detalieji planai pradedami rengti savivaldybės administracijos direktoriui priėmus sprendimą dėl detaliojo plano rengimo pradžios ir planavimo tikslų.
Detalųjį planą sudaro:
1. aiškinamasis raštas (tekstinė dalis, kurioje aprašomi planavimo tikslai, uždaviniai, apibūdinama esama būklė, paaiškinami koncepcijos ir detaliojo plano sprendiniai);
2. brėžiniai (esamos būklės įvertinimo, koncepcijos, detaliojo plano konkrečių sprendinių brėžiniai);
3. procedūrų dokumentai:
3.1. planavimo organizatoriaus sprendimas dėl detaliojo plano pradžios ir tikslų;
3.2. planavimo darbų programa;
3.3. planavimo sąlygos;
3.4. planavimo organizatoriaus rašytinis pritarimas koncepcijai, jei ji buvo rengta;
3.5. SPAV ataskaita, jei buvo atliekamas SPAV;
3.6. nepriklausomo profesinio vertinimo išvada dėl koncepcijos, jei planavimo darbų programoje numatyta vertinimą atlikti;
3.7. visuomenės dalyvavimo ataskaita;
3.8. Teritorijų planavimo komisijos posėdžio protokolas;
3.9. teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančios institucijos detaliojo plano patikrinimo aktas.
Detaliųjų planų rengimo procesą sudaro trys etapai:
1. parengiamasis;
2. rengimo;
3. baigiamasis.
Kiekviena detaliojo plano rengimo stadija gali būti pradedama, tik užbaigus ankstesniąją. Rengimo proceso metu planavimo organizatorius turi pritarti kiekvieno etapo sprendiniams.
Detaliųjų planų rengimas Vilniuje
Žemės matavimų grupė UAB
Žalgirio g. 90-502, Vilnius Tel. +370 645 00772
matavimugrupe@gmail.com

Geo Link UAB
Kareivių g. 19-138, Vilnius Tel. +370 620 37101
info@geolink.lt http://www.geolink.lt

Rolando Stasiūno individuali veikla
Kelmijos Sodų 17-oji g. 35, Vilnius Tel. +370 609 73892
info.geo@inbox.lt

Geodezijos centras UAB
Pašilaičių g. 17-38, Vilnius Tel. +370 673 92494
info@geocentras.lt http://www.geocentras.lt

Bogdano Stankero geodezinių darbų įmonė
J.K.Chodkevičiaus g. 1, Vilnius Tel. +370 698 09970
geo5311@gmail.com

MJR group UAB
Ulonų g. 1, Vilnius Tel. +370 615 69484
info@mjrgroup.lt http://www.matavimai.com

Geo Baltija UAB
Šeimyniškių g. 3, Vilnius Tel. +370 655 17277
info@geobaltija.lt http://www.geobaltija.lt

Ginteka UAB
Saltoniškių g. 29/3-408, Vilnius Tel. +370 652 05566
info@ginteka.lt http://www.ginteka.lt/

Retuta UAB
Rinktinės g. 21, Vilnius Tel. +370 607 07141
info@retuta.lt http://www.retuta.lt

Geo2 UAB
Buivydiškių g. 4-30, Vilnius Tel. +370 686 17539
sarunas.linka@gmail.com

Geokomanda UAB
Krokuvos g. 8, Vilnius Tel. +370 5 273 2229
geokomanda@gmail.com http://www.geokomanda.lt

Geomanai UAB
Pylimo g. 29A-1, Vilnius Tel. +370 603 45805
info@geomanai.lt http://www.geomanai.lt

Avinida UAB
Konstitucijos pr. 12-335, Vilnius Tel. +370 600 20022
namu.pridavimas@gmail.com http://www.namupridavimas.lt/

Geo Planum UAB
Konstitucijos pr. 23C-406, Vilnius Tel. +370 656 17001
tomas.planum@gmail.com

Geo group UAB
Kaimelio g. 5, Vilnius Tel. +370 612 13816
info@geogroup.lt http://www.geogroup.lt

Geoforta UAB
J. Galvydžio g. 4, Vilnius Tel. +370 630 06572
info@geoforta.lt http://www.geoforta.lt

Turto administravimo grupė UAB
Tujų g. 29, Vilnius Tel. +370 672 04460
tag@tag.lt http://www.tag.lt

Kampara UAB
Naugarduko g. 34, Vilnius Tel. +370 620 43 609
info@kampara.lt http://www.kampara.lt

Atspindys UAB
Laisvės pr. 88, Vilnius Tel. +370 656 28500
info@atspindys.lt http://www.atspindys.lt

Neranta UAB
A. Goštauto g. 8-0214, Vilnius Tel. +370 699 42411; +370 685 83853
info@neranta.lt http://www.neranta.lt

Projektavimo strategija UAB
A. Juozapavičiaus g. 11-313, Vilnius Tel. +370 675 43255; +370 615 20445
info@projektavimostrategija.lt http://www.projektavimostrategija.lt

Geodezija ir topografija UAB
Kalvarijų g. 125 11 koorp. 516 kab., Vilnius Tel. +370 686 24373
geodezijairtopografija@gmail.com

NTvalda UAB
Daugėliškio g. 32, Vilnius Tel. +370 671 96775
info@ntvalda.net http://ntvalda.net

P.Klimansko individuali įmonė
Sausio 13-osios g. 31, Vilnius Tel. +370 652 52872
Martynas.klim@gmail.com