Geodezinių ir kadastrinių matavimų įmonių paieška

Statinių (pastatų) kadastriniai matavimai Alytuje.
Matininkai ir geodezininkai Alytus.

Statinių (pastatų) kadastrinius matavimus Alytuje atlieka šios įmonės:

Pastatų (statinių) kadastriniai matavimai

Statinių kadastriniams matavimams atlikti naudojami teritorijų planavimo detalieji ir specialieji planai, institucijų, atsakingų už žemės sklypų formavimo valstybinėje žemėje organizavimą, patvirtinti žemės sklypų planai, topografiniai planai ar jų fragmentai, kita geodezinė ir topografinė medžiaga, kita dokumentacija.

Statinių kadastrinių matavimų metu:
1) išmatuojamos statinių ribos, nustatomi statinių parametrai, pagrindinių konstrukcijų statybinė medžiaga, pastato vidaus įrangos charakteristikos ir kiti techniniai duomenys, kurių reikia nekilnojamojo turto objekto duomenims įrašyti į kadastrą;
2) tarpusavyje susiejami visi suformuotame žemės sklype esantys statiniai;
3) nustatomos grafiškai arba atliekant kadastrinius matavimus inžinerinių statinių kontūrų ar ašinių linijų pradžios, pabaigos ir posūkio taškų koordinatės valstybinėje koordinačių sistemoje;
4) nustatomos grafiškai arba atliekant kadastrinius matavimus statinio, suformuoto kaip atskiras nekilnojamojo turto objektas, centro taško koordinatės valstybinėje koordinačių sistemoje;
5) nustatoma iš pateiktų dokumentų statinio paskirtis, pavadinimas, adresas, statybos pradžios ir pabaigos, rekonstravimo metai;
6) apskaičiuojami statinių ir patalpų plotai, tūriai ir kiti parametrai, kurių reikia nekilnojamojo turto objekto duomenims įrašyti į kadastro duomenų bazę;
7) patikslinami žemės sklypų planai – pažymimi juose suformuoti nauji ar rekonstruoti statiniai;
8) parengiami pagrindinių pastatų aukštų planai;
9) užpildomos statinių kadastro duomenų formos ir sudaromos pastato patalpų eksplikacijos (plotas apskaičiuojamas kvadratiniais metrais, suapvalinama iki dviejų skaičių po kablelio);
10) apskaičiuojamos statinio atkūrimo išlaidos (statybinė vertė), atkuriamoji vertė, vidutinė rinkos vertė;
11) parengiama kadastrinių matavimų byla.
Statinių kadastriniai matavimai Alytuje
Dzūkijos valdos UAB
Pulko g.29a, Alytus Tel. +370 611 19038
info@dzukuvaldos.lt http://www.dzukuvaldos.lt/

S.Kazlausko firma
A. Jonyno g. 15-18, Alytus Tel. +370 699 83018
kazlauskas.sigitas@gmail.com

Geoplotas UAB
Naujoji g. 2, Alytus Tel. +370 620 98540
geoplotas@gmail.com

GEOtomus UAB
Merkinės g. 50, Alytus Tel. +370 611 49418
info@geotomus.lt http://www.geotomus.lt

G. Česnulevičiaus IĮ
S. Dariaus ir S. Girėno g. 6-8, Alytus Tel. +370 687 39422
gintaras@ggl.lt

Altida UAB
Alyvų takas 9, Alytus Tel. +370 650 87772
altida@takas.lt

Augvida UAB
Naujoji g. 2, Alytus Tel. +370 616 25772
augvida@gmail.com http://www.augvida.lt